صاحه ب شه رفه ن جمله سلیمانی و وخاکه ی

                                 نه صبت به به مه زار خه له فی ئه حمدی کاکی

مه حسوبه محبانی ابم جمله به پاکی

                                      مه ربوته حیاتم به سلیمانی و خاکه ی

خوزگه م به سه گی قاپیکی ئه حمدی کاکی

سردار گولان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

 

خاکی درت اکسیر له بو رفعه ی موهمات

                                 گردویه به ئه خلاصو و کس به جه درگات

ده ستی دکه وت فیض و که رم گه نجی سعادت

                                      ئه و قدویه سادات که سکانی سماوات

شریانه له سر سجده له بر مرقدی کاکی

سردار گولان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

 

هرکه س ایوه فیضی خداوندی تعالی

                                      ساکن بی له بر ئه و مرقده والا

په دکره عطا جمله مقاماتی تجلی          ئه و مرقده والای وکو عه رشی معلی

محفوض به زواری ملک دوری شباکی

                                     سردار گولان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

ولله ی له عه شقی تو که سوتاو زبونم

                                      سرتا به قدم غرق له خوین جمله درونم

وه ک سیره ی ربیع جاریه قور جمله عیونم

                                      بو ده ستو عصا نازکه کی داخه ی درونم

قوربانی عصاو ده ستی ده بم صوم و سیواکی

سردار گولان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

هم غوث زمان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

بیهوده یه ده نیا که هموی گه نج و گوهر بیت

                                    یا تختی سلیمان له گل عومری حضر بیت

 وک تاجی کیو تختی جم به ختی زحاکی

               سردار گولان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

             هم غوث زمان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

 

نوری هنری شعری ترب ناکی تو والله

                                    لو سلطنته شیعر دکات حکمی معلی

ئه شعاری رضا واضح شکی نیه اصلا

                                    بم حال پریشانه و باز اشهدو بالله

شعری طرب گیزه رضا شاعیری چاکی 

   سردار گولان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

هم غوث زمان حه ضرتی کاکه ئه حمدی شیخا

نوشته شده توسط ارشاد رحیمی در ساعت 21:51 | لینک  |